Stadgar och policy

Stadgarna

Kapitel 5 och 6 berör tillsättandet av Kårfullmäktige samt Valberedningens sammansättning. Stadgarna i sin helhet hittar du här.

Policyn för valprocessen

Umeå Medicinska Studentkår har sedan 2016 en policy som bland annat behandlar valprocessen, men också hur dina personuppgifter behandlas i samband med valet på internet. Vill du läsa den så finns den i sin helhet här.