Om valet

Kårvalet 2021
Webröstningen för Umeå Medicinska Studentkårs kårval pågår mellan kl 13.00 den --/5 till kl 15.00 den 11/5. Mellan 16.00 och kl 17.00 kommer rösterna räknas av den utsedde rösträknare och sedan presenteras på valmötet kl 18. Där slås rösterna samman med de som röstat under mötet.

Mötet hålls i år på Zoom och du ansluter kl 18.00 den 11/5 via https://umu.zoom.us/j/67612580034.

Röstning
Rösta i kårvalet gör du antingen digital via denna sida vilket kräver att du identifierar dig med UmU-id och personnummer.

Mot-/ändringsförslag
Förslagsrätt till valmötet har medlem, kårstyrelseledamot, kårfullmäktigeledamot och suppleant, revisor, inspektor och proinspektor. Ett förslag till valmötet skall lämnas in skriftligt till kansliet, antingen fysiskt eller per e-mail till kansli@medicinska.se. Ett medlemsförslag kan antingen vara ett helt nytt förslag eller ett ändringsförslag. För ett nytt förslag gäller att förslaget måste ha lika många förslag på ledamöter som valberedningens förslag, samt att alla kandidater i förslaget har accepterat nomineringen. För ett ändringsförslag gäller att det tar sin grund i valberedningens förslag, men med ändringar i detta. Alltså, om man önskar byta ut enskilt namn i valberedningens förslag kan man lägga ett ändringsförslag utan att först vidtala de kandidater som kvarstår från valberedningens förslag. För medlemsförslag gäller samma krav på presentation av kandidaterna som för valberedningens förslag.

Mer att läsa om valberedningens process finns att läsa under valberedningens förslag.