Valberedningens förslag

Valberedningen 2020

Valberedningen 2020
Valberedningen som arbetar på uppdrag av Kårfullmäktige består av Ylva Beland, Modar Alhamdan och Ellinor Vidgren.

Ylva och Modar studerar på läkarprogrammet och Ellinor Biomedicinprogrammet. Ellinor representerar sin klass (Termin 2) i Biomedicinska programmets studieråd. För Ylva och Modar är detta deras första uppdrag inom studentfacklig verksamhet.

Arbetsprocess
Valberedningen har annonserat behovet av nya kandidater i studentkårens sociala medier samt facebookgrupper för respektive program och klass. Valberedningen har även tagit kontakt personligen med personer som blivit nominerade av tidigare medlemmar i styrelsen och fullmäktige.

Vardera kandidat har fått anmäla sitt intresse via valfri kanal till valberedningen som i efterhand sökt kontakt med kandidaten för att inventera dennes intresseområden.

I sitt arbete har valberedningen sökt kandidater för att kunna skapa ett representativt underlag till valet. Med detta menas i första hand programtillhörighet och kön, enligt vad som diskuterats och identifierats som särskilt viktigt inom studentkåren de senaste åren. Utöver detta har valberedningen sett till personens egenskaper, tidigare engagemang i kåren eller inom andra sammanhang. Samtliga kandidater anses lämpliga till de föreslagna positionerna och är formellt valbara då det kontrollerats att de är kårmedlemmar.

Vi i valberedningen är nöjda med de kandidater som presenteras nedan i förslaget till kårfullmäktiges verksamhetsår 2020/2021. Trots att vi har försökt få in fler engagerade från andra program och till viss del lyckats, är vår enda reservation att nästan alla personliga mandat upptas av studenter vid läkarprogrammet.

Ordinarie mandat

Nils-Anders Vallgårda, Läkarprogrammet
Ida Byggeth, Läkarprogrammet
Sonja Edström, Läkarprogrammet
Oscar Weidow, Läkarprogrammet
Mark Lindholm, Doktorand i medicinsk vetenskap
Erik Birring, Läkarprogrammet
Linnea Ryding, Läkarprogrammet
Linda Holmsten, Läkarprogrammet
Matilda Berndtsson, Läkarprogrammet
Emma Holgersson, Läkarprogrammet

Supplenater

1. James Hilton, Läkarprogrammet
2. Eline Hallor, Läkarprogrammet
2. Maria Lindström, Läkarprogrammet
3. Shahad Yousef Zuher, Tandhygienistprogrammet

Motivering

Ordinarie mandat

Nils-Anders Vallgårda
Nils-Anders studerar termin 2 på läkarprogrammet och är 23 år gammal. Han har erfarenhet i organisationsarbete då han har varit general i sin klass. Nils-Anders beskriver sig som inlyssnande, har stark pliktkänsla och har koll och kontroll över saker i livet. Han tycker att fackliga frågor är intressant att syssla med. Nils-Anders väljer att engagera sig i fullmäktiges verksamhet för att bidra till en förbättrad undervisning i alla aspekter.

Nils-Anders är även valberednings förslag till talman i kårfullmäktige.

Ida Byggeth
Ida är 22 år och studerar på läkarprogrammet, termin 5. Hon är nuvarande sekreterare i kårfullmäktige och tycker om att göra skillnad och påverka. Något hon verkligen vill påminna alla om under kommande verksamhetsår är att vi alla inom medicinska studentkåren på något sätt kommer jobba tillsammans i framtiden och önskar därför se till att fler program engagerar sig i kåren.

Vi i valberedningen anser därför att Ida vore lämplig som vice talman i kårfullmäktige.

Sonja Edström
Sonja studerar termin 3 på läkarprogrammet och är 25 år gammal. Hon har erfarenhet i styrelsearbete då hon satt i Almas-fonds-styrelse. Sonja beskriver sig själv som problemlösare, rationell och glad. Hon tycker att det är viktigt att hantera miljöfrågor inom kåren. Dessutom vill hon sprida information om forskning, då hon har erfarenhet inom forskning. Sonja väljer att engagera sig i fullmäktiges verksamhet för att bidra till alla studenters lika villkor och rättvis behandling.

Sonja är även valberedningens förslag till sekreterare i kårfullmäktige.

Oscar Weidow
Oscar är 24 år och läser termin 7 på läkarprogrammet. Han har suttit i kårfullmäktige sedan början av verksamhetsåret 19/20. Utanför studierna har han varit administratör och hanterat diverse onlineforum och communities, men har under hela sin studietid haft ett intresse för att engagera sig i kåren. Viktigt för honom är att kåren har ett öppet, välkomnande klimat och att fokus ligger på att göra evenemang och information inom kåren mer lättillgängligt.

Mark Lindholm
Mark är 29 år gammal och doktorand vid institutionen för odontologi vid medicinska fakulteten. Han har senaste tre åren varit aktiv i doktorandsektionen vid UMS och har suttit som studieråd för doktoranderna i KF senaste två åren. Han har även suttit som ledamot i fullmäktige under nuvarande verksamhetsår. Mark är intresserad av att öka medvetenhet och synliggöra doktorandernas utbildning inom kåren, samt öka intresse för forskarutbildningen på grundutbildningen.

Erik Birring
Erik studerar på läkarprogrammet och är 21 år gammal. I Eriks tidigare engagemang finns en bred föreningserfarenhet och erfarenhet av att driva projekt. Han har även suttit i medicinska kårens styrelse under verksamhetsåret 2018/2019 som ledamot samt haft personligt mandat i fullmäktige under verksamhetsåret 2019/2020. Han väljer att engagera sig i fullmäktiges verksamhet för att bidra till alla studenters lika villkor att studera och ha roligt under sin studietid.

Linnea Ryding
Linnea läser termin 6 på läkarprogrammet och har många tidigare erfarenheter av liknande arbete. Tidigare var hon ordförande i “Ungdom Göteborg”, valberedare i grön ungdom riks (nationellt) och sedan Villans kårhuschef under 1,5 år. Vi i valberedningen ser Linnea som en lämplig ledamot i kårfullmäktige dels på grund av hennes erfarenheter, men även alla bra egenskaper hon besitter därtill.

Linda Holmsten
Linda studerar läkarprogrammet och är 21 år gammal. Hon har erfarenhet i styrelsearbete då hon satt i kvinnliga föreningen på sin gymnasieskola. Hon har även erfarenhet av organisationsarbete då hon satt som ceremonimästarinna i ett år på den nämnda föreningen. Linda beskriver sig själv som organiserad, öppen och ordningsam. Hon tycker att det är viktigt att tillföra nya infallsvinklar i verksamheten. Dessutom vill hon jobba för en bättre arbetsmiljö för studenter som går ut på praktik. Linda väljer att engagera sig i fullmäktiges verksamhet för att kunna påverka sin utbildning och kunna förbättra den.

Matilda Berndtsson
Matilda är 21 år gammal och studerar läkarprogrammet. Hon har under gymnasietiden varit elevambassadör och vill med sitt engagemang i kåren bidra med nya perspektiv samt verka för att kåren blir mer synlig bland fler program. Matilda beskriver sig själv som en öppensinnad, nyfiken och lyhörd person och ser kårfullmäktige som ett bra sätt att få inblick i kårens arbete.

Emma Holgersson
Emma läser termin 4 på läkarprogrammet. Hon sitter för närvarande i styrelsen för SLF och har tidigare verksamhetsår varit aktiv medlem. Emma beskriver sig själv som social, ambitiös samt ansvarstagande och vill engagera sig i kåren för att kunna påverka sin studietid samt för att få en bättre insikt i kårens arbete. Hon är en kommunikativ person som är bra på att ta tag i saker. Som ledamot i kårfullmäktige vill Emma verka för fler studiesociala aktiviteter samt för att kåren ska bli mer synlig.

Suppleanter
James Hilton
James är 29 år gammal och läser på läkarprogrammet. Han har tidigare varit engagerad inom kåren under sina tandläkarstudier, dels om kårordförande och dels som kårhuschef. Han vill arbeta för ett ökat medlemsengagemang i kåren bland alla dess medlemmar.

Eline Hallor
Eline är 23 år gammal och läser termin 3 på läkarprogrammet. Förra verksamhetsåret satt Eline som ledamot i kårstyrelsen där hon bland annat representerade kåren i universitetets internationaliseringsråd. Eline tycker att det är viktigt att engagera sig i studentkåren redan under början av sin utbildning för att kunna påverka så mycket som möjligt samt för att kunna bidra med perspektiv från de prekliniska terminerna.

Maria Lindström
Maria studerar på läkarprogrammet, är social och bra på att planera. Vi i valberedningen ser henne som en lämplig suppleant då hon vill göra något viktigt, bli mer engagerad och insatt i kårens arbete.

Shahad Yousef Zuher
Shahad studerar på tandhygienistprogrammet och är en social och ansvarstagande person. Hon visar stort intresse för att lära sig mer om kårens arbete och att få delta i utvecklingen. Vi i valberedningen tror att hon blir en god del av kårfullmäktige med sitt engagemang.