Valberedningens förslag

Valberedningen 2021

Valberedningens sammansättning
Valberedningen som arbetar på uppdrag av Kårfullmäktige består av Julia Andersson, Ram Askeri och Nelly Olsson.

Julia studerar på sjuksköterskeprogrammet, Ram på läkarprogrammet och Nelly på tandläkarprogrammet. För Nelly och Ram är detta första uppdraget inom studentfacklig verksamhet. Julia har tidigare suttit med i sjuksköterskeprogrammets studieråd och programråd samt i utbildningsstrategiska nämnden vid MedFak.

Arbetsprocess
Valberedningen har annonserat efter nya kandidater i studentkårens sociala medier, genom mejlutskick via studieadministratörerna samt facebookgrupper för respektive program. För att påminna om ansökan har mail skickats ut vid två tillfällen via studieadministratörerna. Valberedningen har även tagit kontakt personligen med personer som blivit nominerade av tidigare medlemmar i styrelsen och fullmäktige. Vardera kandidat har fått anmäla sitt intresse via mejl eller googleformulär till valberedningen som i efterhand sökt kontakt med kandidaten för att inventera dennes intresseområden. Valberedningen har intervjuat alla nya kandidater till både kårfullmäktige och kårstyrelsen. Tidigare kandidater har intervjuats via mejl.

Att finna kandidater har varit arbetsamt trots idogt arbete att nå ut till samtliga studenter och uppmuntran att söka, då intresset har varit tämligen svalt. Valberedningen har även ansträngt sig för att nå ut till samtliga program vid fakulteten, för att verka för en bred representation inom kåren; även det har varit tungrott då gensvaret inte varit stort.

Det huvudsakliga målet har varit att tillsätta ordinarie mandat i kårfullmäktige, vilket har lyckats. Att därtill finna suppleanter har däremot valberedningen inte kunnat fullfölja.

Valberedningens förslag Kårfullmäktige verksamhetsår 2021/2022

Kandidatpresentation

Ordinarie mandat

Ebba Poromaa, Läkarprogrammet
Maja Petersson, Läkarprogrammet
Emma Holgersson, Läkarprogrammet
Eline Hallor, Läkarprogrammet
Hugo Wenzel, Sjuksköterskeutbildningen
Linnea Ryding, Läkarprogrammet
Mark Lindholm, Doktorand vid institutionen för odontologi
Flora Najafzadeh, Sjuksköterskeprogrammet
Matilda Öberg, Läkarprogrammet
Victoria Karlsson, Läkarprogrammet
Hanna From, Tandläkarprogrammet

Suppleanter

-

Motivering

Ordinarie mandat

Ebba Poromaa
Ebba går termin 6 på läkarprogrammet och har erfarenhet av arbete inom föreningsliv, och ett stort intresse och engagemang att arbeta inom kåren. Ebba drivs av viljan att påverka och förbättra för studenterna inom kåren, samt skapa gemenskap i programmen emellan.

Vi i Valberedningen föreslår Ebba till rollen som Talman.

Maja Petersson
Läser termin 2 på läkarprogrammet. Maja har ett intresse för att bidra med utveckling av kåren inom sin studietid. Hon brinner för frågor som jämställdhet och har erfarenhet av deltagande inom idrottsföreningar.

Vi i Valberedningen föreslår Maja till Vice Talman.

Emma Holgersson
Emma läser termin 6 på läkarprogrammet. Hon sitter för närvarande som mandat i KF. Emma beskriver sig själv som social, ambitiös samt ansvarstagande och vill engagera sig i kåren för att kunna påverka sin studietid samt för att få en bättre insikt i kårens arbete. Hon är en kommunikativ person som är bra på att ta tag i saker.

Vi i Valberedningen föreslår Emma till sekreterare.

Eline Hallor
Eline går femte terminen på läkarprogrammet. Har sedan tidigare mycket erfarenhet av arbete inom kåren, såväl inom KF som KS. Eline önskar sitta med i KF för att bidra till en aktiv studentkår och bidra till att utbildningarna håller hög kvalitet.

Hugo Wenzel
Läser tredje terminen på sjuksköterskeutbildningen. Har tidigare varit ordförande för en ungdomskör. Hugo är drivande, engagerad och gillar att få saker gjorda.

Linnea Ryding
Linnea läser termin 8 på läkarprogrammet och har suttit som mandat i KF året 20/21. Tidigare var hon ordförande i “Ungdom Göteborg”, valberedare i grön ungdom riks (nationellt) och sedan Villans kårhuschef under 1,5 år. Vi i valberedningen ser Linnea som en lämplig ledamot i kårfullmäktige dels på grund av hennes erfarenheter, men även alla bra egenskaper hon besitter därtill.

Mark Lindholm
Mark är 30 år gammal och doktorand vid institutionen för odontologi vid medicinska fakulteten. Han har senaste fyra åren varit aktiv i doktorandsektionen vid UMS och har tidigare suttit som studieråd för doktoranderna i KF. Han har även suttit som ordinarie mandat i fullmäktige under de två senaste verksamhetsåren. Mark är intresserad av att öka medvetenhet och synliggöra doktorandernas utbildning inom kåren, samt öka intresse för forskarutbildningen på grundutbildningen.

Flora Najafzadeh
Studerar tredje terminen på sjuksköterskeprogrammet. Har tidigare erfarenhet av hårt jobb genom tidigare jobberfarenheter i försäljningsbranschen samt som vårdbiträde. Idag vill hon börja engagera sig mer inom kårens verksamhet. Flora beskriver sig själv som en glad, positiv och engagerad person.

Matilda Öberg
Läser termin 4 på läkarprogrammet. Hon har fått upp intresse för kårarbete genom vänner och bekanta och vill själv engagera sig i kårfullmäktige för att kunna vara delaktig i att påverka utbildningen till det bättre.

Victoria Karlsson
Läser andra terminen på läkarprogrammet. Victoria är nyfiken på kårens arbete, vill engagera sig och dessutom arbeta för en så god utbildning som möjligt.

Hanna From
Läser sjunde terminen på tandläkarprogrammet. Har tidigare varit general för tandläkarmottagningen. Vill idag involvera sig mer i kårens arbete. Hanna är en glad, social och engagerad person.

Suppleanter
På grund av rådande omständigheter som försvårat arbetsprocessen att nå ut till potentiella kandidater har inga suppleanter kunnat föreslås.