Välkommen till Umeå Medicinska Studentkårs web-röstning

Sedan vårterminen 2016 använder Umeå Medicinska Studentkår ett egenutvecklat system för web-röstning.

Detta system kräver att du verifierar att du hör till Umeå universitet genom att logga in med ditt UmU-id. Detta verifierar bara att du är student vid Umeå universitet och inte ditt medlemskap. För att få rösta i kårvalet krävs det också att du är medlem i Umeå Medicinska Studentkår. För att kontrollera detta måste du i samband med röstningen ange ditt personnummer vilket sedan kommer kontrolleras mot vårt medlemsregister innan rösten räknas. Din röst hanteras enligt PUL och inga uppgifter kommer att sparas efter valmötets avslutande.

Är du inte medlem och vill vara kan du bli det direkt via vår självbetjäning. Du hittar en länk till denna i kolumnen till höger. Kan du inte ditt lösenord till UmU-id måste du vända dig till Servicedesk.

Information om de olika förslagen hittar du under sidan "Om valet" i menyn ovan.

Rösta gör du här

If you don't understand Swedish the election forms are available from here in English